Tin mới
Biểu mẫu

1. Các biểu mẩu đăng ký dạy thêm, học thêm                            Tải về
2. Mẫu giấy phép dạy thêm                                                             Tải về
3. Đề án mẫu Vị trí việc làm (Trường Mầm non, Mẫu giáo)      Tải về
4. Phụ lục đề án Vị trí việc làm (Trường Mầm non, Mẫu giáo) Tải về
5. Đề án mẫu Vị trí việc làm (Trường Tiểu học)                           Tải về
6. Phụ lục đề án Vị trí việc làm (Trường Tiểu học)                      Tải về
7. Đề án mẫu Vị trí việc làm (Trường THCS)                                Tải về
8. Phụ lục đề án Vị trí việc làm (Trường THCS)                           Tải về
9. Mẫu tờ trình xin thẩm định đề án vị trí việc làm                        Tải về
10. Biên chế giao các trường năm học 2014-2015                     Tải về