Tin mới
Bài giảng Elearning cấp Tỉnh

Danh sách bài giảng E-learning đạt giải

 1/ Các Trường Mầm Non, Mẫu Giáo:
    - Giải nhất:       Trường MG Tuổi Thơ
    - Giải nhì:         Trường MG Tập Ngãi
    - Giải nhì:         Trường MG NGũ Lạc
    - Giải ba:          Trường MN Tuổi Xanh
    - Giải ba:          Trường MN Phường 1

 2/ Các Trường Tiểu Học:
    - Giải nhất:       Trường TH Lương Thế Vinh
    - Giải nhì:         Trường TH Ngũ Lạc D
    - Giải nhì:         Trường TH Nguyễn Trãi
    - Giải ba:          Trường TH Phú Cần A
    - Giải ba:          Trường TH Hiệp Hòa C

 3/ Các Trường Trung Học Cơ Sở
  - Giải nhất:     Trường THCS Hiệp Thạnh
  - Giải nhì:       Trường THCS Tập Ngãi
  - Giải nhì:       Trường THCS Tân Hùng
  - Giải ba:        Trường THCS TT Cầu Kè
  - Giải ba:        Trường THCS Hùng Hòa

 4/ Các Trường Trung Học Phổ Thông
  - Giải nhất:    Trường THPT DTNT Tỉnh Trà Vinh
 - Giải nhì:       Trường THPT Lương Hòa A
 - Giải ba:        Trường THPT Ngyễn Văn Hai