BTC thông báo mở vòng thi IOE Tiếng Anh Cấp Tỉnh

(Nguồn IOE.VN)
1) Về Mã số thi:
Ban Tổ chức cấp toàn quốc bắt đầu gửi Hướng dẫn Mã số thi về Giám đốc các Sở GD-ĐT từ ngày 22/2/2017. Khi nhận được phong bì bảo mật gửi về, Giám đốc Sở GD-ĐT mở phong bì bảo mật thực hiện các yêu cầu:
+ Tổ chức in sao ngay theo cơ chế bảo mật nội dung dưới đây để gửi tới các Hội đồng thi cấp tỉnh theo số các địa điểm thi. Thời hạn: các nơi nhận được trước ngày 2/3/2017.
+ Nội dung được để trong phong bì có niêm phong bảo mật và ghi rõ thời gian Chủ tịch Hội đồng tại các điểm thi mở niêm phong: Lúc 6h30’ ngày 04/03/2017 và bảo mật nội dung hết ngày 05/03/2017.
+ Nếu kỳ thi cấp Tỉnh được tổ chức tại nhiều địa điểm thì Sở Giáo dục và Đào tạo cần gửi đủ số phong bì đúng với số địa điểm thi. Tuyệt đối không giao việc in sao nội dung bảo mật cho các đơn vị cấp dưới của Sở.
+ Yêu cầu các địa điểm thi có các phương án dự phòng về nguồn điện, đường mạng và các máy tính để tránh xảy ra các sự cố về kỹ thuật.

2) Về khung giờ thi cho từng khối lớp.

- Khối lớp 3 và khối lớp 8: lúc 7h00' hoặc 13h00' ngày 04/03/2017 và 05/03/2017.

- Khối lớp 4 và khối lớp 9: lúc 8h00' hoặc 14h00' ngày 04/03/2017 và 05/03/2017.

- Khối lớp 5 và khối lớp 10: lúc 9h00' hoặc 15h00' ngày 04/03/2017 và 05/03/2017.

- Khối lớp 6 và khối lớp 11: lúc 10h00' hoặc 16h00' ngày 04/03/2017 và 05/03/2017.

- Khối lớp 7 và khối lớp 12: lúc 11h00' hoặc 17h00' ngày 04/03/2017 và 05/03/2017.

Các Sở GD-ĐT chỉ đạo các điểm thi cụ thể về việc tổ chức thi ở khung giờ nào chính thức và những khung giờ nào dự phòng khi bị sự cố về mạng hay điện lưới.

3) Về đối tượng dự thi vòng chính thức.

+ Sở GD-ĐT có quyền quyết định cao nhất về đối tượng dự thi, chỉ đạo các Phòng GD-ĐT và các trường THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên thông báo danh sách học sinh dự thi của từng khối lớp trước ngày 24/2/2017 và thông báo tới từng học sinh dự thi.

+ Học sinh bị mất tài khoản đã thi các vòng chính thức trước đây có quyền đăng ký thi bởi tài khoản mới. Ngay cả trong phòng thi, học sinh cũng có quyền này và Hội đồng thi cần có biên bản ghi rõ việc thay đổi tài khoản thi.

+ Thông báo với các học sinh: Để hệ thống chấp nhận vào thi, học sinh cần vượt qua vòng tự luyện thứ 25 trước ngày 3/3/2017. Ngày 3/3/2017, có thể tiểu ban công nghệ tiến hành các công việc chuẩn bị cho vòng thi nên có thể tạm dừng các hoạt động của học sinh trên trang ioe.vn.

+ Học sinh có quyền thi vượt lớp nhưng không vượt bậc học, Sở GD-ĐT xem xét để quyết định.

4) Về tổ chức thi.

+ Vòng thi chính thức có thể tổ chức tại nhiều địa điểm trên toàn tỉnh nhưng phải đảm bảo về việc giám sát chặt chẽ để việc tổ chức nghiêm túc, khách quan, công bằng. Nghiêm cấm mọi hành vi sai trái, cố tình vi phạm các nguyên tắc đối với một kỳ thi.

+ Các Hội đồng thi cần thường xuyên theo dõi các Thông báo kịp thời của Ban Tổ chức cấp toàn quốc trước và trong thời gian tổ chức thi tại trang này.

+ Các trường hợp cán bộ coi thi không thấy kết quả thi của học sinh sau khi làm bài cần báo với lãnh đạo Hội đồng thi điện ngay về số máy công nghệ để kiểm tra để biết đã có kết quả chưa. Ghi kết quả được thông báo vào biên bản thi hoặc bố trí học sinh thi lại vào khung giờ dự phòng nếu chưa có kết quả.

5) Về chọn học sinh dự thi vòng chính thức cấp toàn quốc.

+ Sau khi tổ chức thi, Sở GD-ĐT xem xét các biên bản thi để quyết định danh sách học sinh lớp 5, lớp 9, lớp 11 thi vòng thi cấp toàn quốc.

+ Danh sách học sinh dự thi cấp toàn quốc gửi về theo 2 con đường:

- Bản cứng, có chữ ký và dấu của Sở GD-ĐT gửi theo Bưu điện về: Ông Đặng Hiệp Giang, Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD-ĐT - 35 Đài Cồ Việt, Hà Nội trước ngày 11/3/2017.

- Bản mềm gồm file định dạng .doc và .pdf gửi về: dhgiang@moet.edu.vn và ioe@moet.edu.vn

+ Trong quá trình chuẩn bị thi hoặc trong khi thi, nếu học sinh đổi tài khoản thi cần báo về hộp thư ioe@moet.edu.vn từ hộp thư chính thức của Sở GD-ĐT để tiểu ban công nghệ xử lý thì học sinh mới thi được. Hệ thống chỉ chấp nhận các ID đã báo cáo vào thi vòng thi cấp toàn quốc.

6) Đăng kí tổ chức vòng thi cấp toàn quốc.

Các Sở GD- ĐT cần đăng ký có tổ chức vòng thi cấp toàn quốc bằng văn bản gửi về các địa chỉ ở mục 5) trước ngày 10/3/2017 để Ban Tổ chức cấp toàn quốc phân công giám sát và gửi Hướng dẫn mã số về các Sở GD-ĐT.

Chúc các Sở GD-ĐT tổ chức thành công vòng thi chính thức sắp tới!

Trân trọng cảm ơn.

BAN TỔ CHỨC CẤP TOÀN QUỐC.

Tin mới