Tập huấn Tổng phụ trách Đội cấp tỉnh 2018 -2019 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

              Từ ngày 05 tháng 11 đến ngày 10 tháng 11 năm 2018 Tỉnh Đoàn và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh tổ chức lớp tập huấn Công tác Đoàn - Đội trường học năm học 2018 - 2019. Lớp tập huấn diễn ra trong 03 ngày tại tỉnh Trà Vinh từ ngày 05-07/11/2018 và kết hợp tham quan học tập kinh nghiệm tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong 03 ngày, từ ngày 08-11/11/2018.
 
             Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngoài tham quan học tập những địa danh du lịch và địa chỉ đỏ nổi tiếng của thành phố Bà Rịa - Vũng Tàu. Lớp tập huấn đã tổ chức các hoạt động trò chơi trên biển để kiểm tra kỹ năng hoạt động nhóm của 04 chi và 04 tổ.

             Huyện Châu Thành tham gia lớp tập huấn gồm 11 thành viên: 03 TPT đội các trường THPT Hòa Lợi, THPT Hòa Minh, THCS-THPT Lương Hòa A, còn lại 06 TPT Đội các trường Tiểu học và THCS trong huyện, 01 Phó chủ tịch HĐĐ Huyện và 01 chuyên viên phụ trách công tác Đội.


Tin mới