Kế hoạch và Quyết định kiểm tra chuyên đề, trường đạt chuẩn Quốc gia tháng 3 năm 2017
         Từ ngày 27 tháng 3 năm 2017 đến ngày 03 tháng 4 năm 2017 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện thành lập Đoàn kiểm tra chuyên đề và kiểm tra trường đạt chuẩn Quốc gia các đơn vị trường trong huyện gồm 3 tổ: Bà Nguyễn Thị Minh Hiền - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện làm trưởng đoàn - Tổ trưởng tổ 1, Ông Nguyễn Văn Ngoan - Phó Trưởng Phòng - Tổ trưởng tổ 2, Ông Thạch Ngọc Sơn - Phó Trưởng Phòng - Tổ trưởng tổ 3. Kiểm tra nội dung theo Kế hoạch số 27/KH-PGDĐT ký ngày 22 tháng 3 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. Để xem Kế hoạch và Quyết định chi tiết nhấp vào đây tải về:     Kế hoạch,   Quyết định
Tin mới