Hội thi làm đồ dùng dạy học cấp Tiểu học vòng huyện năm học 2016-2017

                    Sáng ngày 30 tháng 12 năm 2016 đã diễn ra hội thi làm đồ dùng dạy học cấp Tiểu học năm hoc 2016 - 2017 tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành. Tham gia hội thi có 24 sản phẩm của tập thể và 23 sản phẩm của cá nhân. Chiều cùng ngày Ban tổ chức đã tổng kết và phát thưởng cho những cá nhân và tập thể đạt kết quả. Ban Tổ chức trao 05 giải cá nhân : Nhất, Nhì, Ba và 02 Khuyến khích; giải Tập thể: 01 Ba và 03 giải Khuyến khích. Kết quả cụ thể:
                                                Các tập thể đạt giải
                                                                          Các cá nhân đạt giải
           

 Danh sách cá nhân và tập thể đạt giải:
STT  Họ tên giáo viên  Đơn vị trường  Thành tích 
 01 Lê Hồng Phúc  TH Tô Thị Huỳnh   Nhất
 02 Cao Thanh Phượng  TH Hòa Minh B   Nhì
 03 Lâm Thị Tường Vi  TH Đa Lộc B  Ba 
 04 Nguyễn Văn Phước  TH Thanh Mỹ A  Khuyến khích 
05  Ngô Thị Mỹ Chấm  TH Hòa Lợi  Khuyến khích 
     TH Lương Hòa C Ba 
     TH Hưng Mỹ B Khuyến khích 
     TH Hòa Thuận A  Khuyến khích
     TH Hưng Mỹ A  Khuyến khích


Tin mới