Kế hoạch Thi IOE vòng huyện năm học 2016-2017
       
      - Theo Kế hoạch số 114/KH-PGDĐT ngày 28/12/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Châu Thành V/v Thi OLympic Tiếng Anh trên Internet (IOE) cấp huyện năm học 2016-2017 ngày 14/01/2017 sẽ tổ chức thi IOE cấp huyện cho học sinh khối 3,4,5 cấp Tiểu học và 6,7,8,9 cấp THCS. Tham gia hội thi IOE cấp huyện năm nay có 268 thí sinh, cấp TH có137 thí sinh và THCS có 131 thí sinh chia thành 03 cụm thi: cụm thi trường THCS Đa Lộc có 105 em, cụm thi trường TH Phước Hảo A có 73 thí sinh và cụm thi trường TH Hòa Lợi 90 em. 
             - Thời gian thi của từng khối cụ thể trong Kế hoạch: Download

Tin mới