THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN MẦM NON, PHỔ THÔNG 2021

Chỉ tiêu cần tuyển dụng: 59 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

- Tổng số giáo viên Mầm non cần tuyển dụng: 36 chỉ tiêu.

- Tổng số giáo viên Tiểu học cần tuyển dụng: 11 chỉ tiêu.

- Tổng số giáo viên dạy môn Tin học cấp Tiểu học cần tuyển dụng: 04 chỉ tiêu.

- Tổng số giáo viên dạy môn Anh văn cấp Tiểu học cần tuyển dụng: 05 chỉ tiêu.

- Tổng số giáo viên dạy môn Ngữ văn Khmer cấp Tiểu học cần tuyển dụng: 02 chỉ tiêu.

- Tổng số giáo viên dạy môn Anh  cấp THCS cần tuyển dụng: 01 chỉ tiêu.

Chỉ tiêu cụ thể từng trường xem Thông báo phía dưới:

1. Thông báo số 1007/TB-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2021 của UBND huyện Châu Thành về tuyển dụng giáo viên Mầm non, phổ thông 2021.

2. Phiếu đăng ký dự tuyển

* Lưu ý: Thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển qua giãn cách xã hội.

     Nếu có vấn đề gì chưa rõ, liên hệ Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành để được giải thích, số Điện thoại: 0294. 3893. 431

Tin mới