Hội thi làm đồ dùng dạy học cấp Mầm non năm học 2018-2019
 

         Ngày 29 tháng 11 năm 2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành tổ chức
 Hội thi làm đồ dùng dạy học cấp Mầm non năm học 2018-2019.
         Trong Hội thi năm nay có 99 giáo viên dự thi với 45 đồ dùng dạy học
(trong đó có 15 cá nhân và 30 nhóm). 
     Kết quả Ban tổ chức Hội thi đã chọn lựa những đồ dùng dạy học của cá nhân
và nhóm có hiệu quả, sáng tạo để khen thưởng.
     Cụ thể cá nhân đạt 08 giải: 01 Nhất, 01 Nhì, 01 Ba và 05 Khuyến khích.
Tập thể đạt 16 giải: 01 Nhất, 02 Nhì, 03 Ba và 10 Khuyến khích  
    Giải Nhất phần cá nhân đồ dùng dạy học của cô
Giang Tuyết Liên - Trường Mầm non Tuổi Xanh
    Giải Nhất phần Nhóm thuộc về Nhóm giáo viên Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ. 


Tin liên quan
Tin mới