Công văn

1. Công văn của Bộ GD&ĐT về thực hiện giờ dạy quy định

Tải về

2. Công văn 616 đánh giá chuẩn nghề nghiệp GV TH

Tải về

3. Công văn 360 đánh giá chuẩn Hiệu phó

 
    Tải về

4. Công văn 498 của Sở GD về thực hiện đề án nông thôn mới

Tải về

5. Công văn 128 của UBND huyện CT về định mức Hội thi, Kỳ thi

Tải về

6. Công văn số 1094/SGDĐT về thực hiện chế độ phụ cấp theo ND 19

Tải về

 7. Công văn 1538/UBND-NC V/v thẩm định Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2016-2020     
  Tải về


Tin mới