Một số thủ tục hành chánh
 1. Quy trình thành lập nhà trường dân lập, tư thục.                    Tải về
 2. Quy trình sáp nhập chia tách nhà trẻ dân lập, tư thục.           Tải về
 3. Quy trình thành lập trường Tiểu học tư thục.                          Tải về
 4. Quy trình sáp nhập trường Tiểu học tư thục.                          Tải về
 5. Quy trình thành lập sáp nhập trường THCS tư thục.              Tải về
 6. Quy trình dạy thêm học thêm trong nhà trường.                     Tải về
 7. Quy trình dạy thêm học thêm ngoài nhà trường.                    Tải về
 8. Quy trình cấp bản sao văn bằng chứng chỉ.                           Tải về
 9. Quy trình hỗ trợ chi phí học tập.                                              Tải về

Tin liên quan
Tin mới